Dr. Marton Gyula MÉRTÉK Díj – 2023

A Pannon Egyetem Mérnöki Kar évnyitóján a hagyományoknak megfelelően idén ismét átadásra került a Dr. Marton Gyula emlékére alapított MÉRTÉK Díj.

Az ösztöndíjat a Kuratórium ezúttal is két kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatónak ítélte meg. Köszönjük támogatásotokat, ami lehetővé tette, hogy mindkét fiatal részesülhetett az elismerésből.

Az alábbiakban részleteket olvashattok a nyertesek pályázataiból:

Orosz Nándor

2022 őszétől a veszprémi Pannon Egyetem vegyészmérnöki alapképzésén tanulok nappali tagozaton. Az I. egyetemi év beigazolta elvárásaimat önmagammal és az egyetemi tanulással kapcsolatban: az első félévi tanulmányaimat 4,81-dal, 32 kreditpont teljesítésével tudtam zárni. A második félévet 4,5-es tanulmányi átlaggal (súlyozott átlag 4,66) és ismét 32 kredit megszerzésével végeztem.

Az egyetemen folyó képzés megnyitotta számomra a vegyészmérnöki tudományterülettel való elmélyült foglalkozás lehetőségét. Az Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszéken heterogén fotokatalízissel foglalkozom Dr. Fodor Lajos vezetése alatt. Ezzel a tevékenységgel egy TDK-dolgozat elkészítését tervezem.

A kémia mellett egyéb tudományterületekbe is bepillantást nyerhetek. Az I. éveseknek meghirdetett matematikaversenyen a nem MIK-es hallgatók kategóriájában 1. helyen végeztem.

Gulyás Ferenc

Az egyetem első félévében 34 kreditet teljesítettem, tanulmányi átlagom 4,94, ösztöndíj indexem 5,6 lett. Második félévemben 32 kreditet teljesítettem, tanulmányi átlagom 4,94, ösztöndíjindexem 5,27 lett. A természettudományok iránti érdeklődésem hatására TDK munkába kezdtem. Dr. Fodor Lajos adjunktus úr vezetésével heterogén fotokatalízissel foglalkozó kutatásban veszek részt az Általános és Szervetlen Kémia Intézeti Tanszéken. Eredményeimet a következő félévben megrendezésre kerülő ITDK konferencián szeretném bemutatni. Kutatás mellett részt vettem az első éves hallgatók számára szervezett Matematika feladatmegoldó verseny 2022/23 fordulójában, ahol az előkelő 2. helyet szereztem meg a nem MIK-es hallgatók kategóriájában.